کسب مقام دوم قرائت قرآن توسط خانم خدیجه پنجعلی پور کاکرودیخانم خدیجه پنجعلی پور کاکرودی موفق به کسب مقام دوم در مسابقات سراسری قرائت قرآن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شدند.

۲دیدگاه