جشنـواره فنـدقindex

«اطلاعیــه»
«جشنـواره فنـدق»
دومین همـایش فرهنگـی- هنـری کانون اشکوریهای شهرستان نوشهر
زمـان:
        دوشنبه 21/7/1393 مصادف با عید سعید غدیر خم، از ساعت 3 الی 5 بعدازظهر.
مکـان:
         سالن اجتماعات شهید باهنر نوشهر. روبروی اداره بندر جنب استادیوم ورزشی نوشهر.

هیئت مدیره
کانون اشکوریهای شهرستـان نوشهر
1/7/1393

یک دیدگاه