« اطـلاعیــه »                                      کانون اشکوریهای شهرستان نوشهـر    

« اطـلاعیــه »

انتخابات هیأت مدیره و بازرسین دوره سوم کانون اشکـوری های شهرستـان نوشهر روز جمعـه تاریخ 27/9/1394 از ساعت 2 الی 5 بعدازظهر در دفتر کانون واقع در نوشهر خیابان غزالی نبش پاستور طبقه فوقانی ساختمان آقای احمدی برگزار می شود.

از تمامی همولایتی ها دعوت می شود در این انتخابات شرکت فرمایند.              

                              

                   هیأت رئیسه کانون اشکوری ها