جلسه پایان سال هیئت مدیره دوره دومتصاویری از جلسه پایان سال هیئت مدیره دوره دوم به تاریخ 92/12/25

 IMG_2671

IMG_2672

IMG_2675

IMG_2673

IMG_2674

IMG_2676

IMG_2677

IMG_2678

IMG_2680