اطلاعیه 

اطلاعیه

از آقایان و خانمهای داوطلب برای شرکت در انتخابات دوره سوم هیأت مدیره و بازرسین کانـون اشکوریهـای شهرستـان نوشهـر دعوت می شود از تاریخ 5 آبان تا 30 آبان در ساعات کاری دفتر کانون به این مکان مراجعه فرمایند. تا اقدامات لازم در آن مورد بعمل آید.

                                      

                                                                   هیأت رئیسه دوره دوم