آموزش اسکیت بانوانآموزش اسکیت بانوان در تمام سنین به مربیگری سرکار خانم عبدالهی کاکرودی زیر نظر هیئت اسکیت نوشهر در باشگاه شهید بهشتی نوشهر برگزار می گردد.

آموزش اسکیت بانوان در نوشهر

زمان برگزاری دوشنبه ها 14 تا 16 و پنج شنبه ها 13 تا 15 می باشد.

آموزش اسکیت بانوان در نوشهر

آموزش اسکیت بانوان در نوشهر

تحت نظر هیئت اسکیت شهرستان نوشهر

آموزش اسکیت بانوان در نوشهر - خانم عبدالهی