تبریک1

جناب آقای دکتر علیرضا حیدری پرچکوهی

 

انتصاب جنابعالی را به مدیریت بیمارستان شهید بهشتی نوشهر به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق بیشتر برای شما.

کانون اشکوری های شهرستان نوشهر