پیام تبریکIMG

 

جناب آقای محمد اسمعیلی کاکرودی قبولی جنابعالی را در رشته دکترای اقتصاد به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق علمی بیشتر برای شما.

کانون اشکوریهای شهرستان نوشهر