تبریکشهرام حسین زاده

جناب آقای شهرام حسین زاده کاکرودی قبولی جنابعالی را در رشته تخصصی طب سوزنی به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق علمی بیشتر برای شما.

کانون اشکوریهای شهرستان نوشهر