تبریک2

 

جناب آقای دکتر کسری نیک سیرت

 

قبولی شما را در رشته تخصصی طب اورژانس به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم.

با آرزوی توفیق علمی بیشتر برای جنابعالی.

                                                                   کانون اشکوری های شهرستان نوشهر