آخرین اخبار کانون اشکوری های نوشهر

تبریک

تبریک

جناب آقای دکتر علیرضا حیدری پرچکوهی   انتصاب جنابعالی را به مدیریت بیمارستان شهید بهشتی نوشهر به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم. با آرزوی توفیق بیشتر برای شما. کانون اشکوری های شهرستان نوشهر

تبریک

تبریک

  جناب آقای دکتر کسری نیک سیرت   قبولی شما را در رشته تخصصی طب اورژانس به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم. با آرزوی توفیق علمی بیشتر برای جنابعالی.                                                                    کانون اشکوری های شهرستان نوشهر

پیام تبریک

پیام تبریک

جناب سروان علی اکبر صفـرپور انتخاب جنابعالی را به سمت رئیس پلیس راهور شهرستان کلاردشت را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم. با آرزوی توفیق بیشتر برای شما. کانون اشکوری های شهرستان نوشهر

انتخـاب هیـأت رئیسـه کانـون

انتخـاب هیـأت رئیسـه کانـون

  انتخـاب هیـأت رئیسـه کانـون نخستین جلسه هیأت مدیره دوره سوم پس از اتمام برگزاری مجامع عمومی منطقه مرکزی و مناطق هفتگانه در روز پنجشنبه 17/10/94 ساعت 7 عصـر بنا بر دعـوت قبلی در دفتر کانـون از 15 عضو هیأت مدیره و 3 عضو بازرسین در دفتر کانون برگزار شد. […]

تبریک

تبریک

جناب آقای شهرام حسین زاده کاکرودی قبولی جنابعالی را در رشته تخصصی طب سوزنی به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم. با آرزوی توفیق علمی بیشتر برای شما. کانون اشکوریهای شهرستان نوشهر

پیام تبریک

پیام تبریک

  جناب آقای محمد اسمعیلی کاکرودی قبولی جنابعالی را در رشته دکترای اقتصاد به شما و خانواده محترم تبریک عرض می نماییم. با آرزوی توفیق علمی بیشتر برای شما. کانون اشکوریهای شهرستان نوشهر

معرفی اجمالی سراینده منظومه «در طول زمان نرفتی از یاد»

معرفی اجمالی سراینده منظومه «در طول زمان نرفتی از یاد» زنده یاد حمـزه خـانجـانی کاکرودی شادروان حمزه خانجانی کاکرودی در سال 1318 در روستای کاکرود اشکور به دنیا آمد. او که اولین فرزند از یک خانواده پرجمعیت بود در سال 1330 به همراه خانواده از کاکرود ابتدا به شهر چالوس […]